Unapređenje uloge sindikata u socijalnom dijalogu u željezničkom sektoru Hrvatske

HR.5.1.03-0010

O projektu

Cilj projekta “Unaprjeđenje uloge sindikata u socijalnom dijalogu u željezničkom sektoru Hrvatske” je osnaživanje kapaciteta i uloge sindikata u vođenju socijalnog dijaloga u željezničkom sektoru Hrvatske i teži razvijanju mehanizama za jačanje suradnje između socijalnih partnera i uloge Sektorskog socijalnog vijeća.

Nositelj projekta je Sindikat željezničara Hrvatske, s partnerima Sindikatom hrvatskih željezničara i Sindikatom infrastrukture Hrvatskih željeznica, koji su ujedno i ciljane skupine sudionika projekta,

Projekt se financira u sklopu Europskog socijalnog fonda (ESF), „Jačanje socijalnog dijaloga“- Faza II. a započeo je u rujnu 2015. godine te će se provoditi do rujna 2016. godine. Dodijeljena sredstva za provedbu projekta iz ESF-a iznose 832.204,00.kn.

Iako je u željezničkom sektoru među prvima potpisan kolektivni ugovor, 1998. godine Radno-pravni dio, a 2000. godine Tarifni dio, trenutačno stanje socijalnog dijaloga nije na zavidnoj razini, a mnoga pitanja koja se odnose na prava radnika i dalje su sporna.

Događanja

Završna konferencija 05.07.2016.

U Zagrebu je 5. srpnja 2016. održana završna konferencija iz projekta „Unaprjeđenje socijalnog dijaloga u željezničkom sektoru“, koji je uz financijsku potporu Europske unije provodio Sindikat željezničara Hrvatske  (SŽH), u partnerstvu sa Sindikatom infrastrukture...

Tiskovna konferencija 28.6.2016.

SŽH održao tiskovnu konferenciju na kraju projekta „Unaprijeđenje socijalnog dijaloga u željezničkom sektoru“ – 28.06.2016. – Zagreb I poslodavci moraju osposobljavati svoje predstavnike za socijalni dijalog Na tiskovnoj konferenciji održanoj u sjedištu...

IV. Radionica 18.-20.05.2016.

U sklopu projekta Unaprjeđenje socijalnog dijaloga u željezničkom sektoru Hrvatske“, koji se odvija u okviru Operativnog programa “Razvoj ljudskih potencijala” uz financijsku potporu Europskog socijalnog fonda i Ministarstva rada i mirovinskog sustava održana je u...

 

eu3

esf

fondovi

Projekt provodi:

U partnerstvu sa:

 

Logosdd

 

Logo3

sihz

 

shz