U sklopu projekta Unaprjeđenje socijalnog dijaloga u željezničkom sektoru Hrvatske“, koji se odvija u okviru Operativnog programa “Razvoj ljudskih potencijala” uz financijsku potporu Europskog socijalnog fonda i Ministarstva rada i mirovinskog sustava održana je u organizaciji Sindikata željezničara Hrvatske od 18.-20.05.2016.  u Rovinju I poslijednja predviđena IV radionica za, kao i u svim predhodnim, članove tirju prtnerskih sindikata na projektu i to za regiju Zapad, u istom broju polaznika – po 10 iz svakog sindikata. Također su imali priliku upoznati se sa specifičnim znanjima vezanih uz komunikacijske vještine, tehnikama pregovaranja i strategijama izbjegavanja i rješavanja sukoba te upoznavanjem s primjerima dobre prakse. Ponovno je naglašena važnost  za vođenje učinkovitoga socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja, za stvaranje pozitivnog radnog okruženja i jačanja međusobnog povjerenja sindikata kao socijalnih partnera u sektorskim vijećima.