SŽH održao tiskovnu konferenciju na kraju projekta „Unaprijeđenje socijalnog dijaloga u željezničkom sektoru“ – 28.06.2016. – Zagreb

I poslodavci moraju osposobljavati svoje predstavnike za socijalni dijalog

22Na tiskovnoj konferenciji održanoj u sjedištu Sindikata željezničara Hrvatske u utorak, 28. lipnja 2016.  prezentirani su rezultati projekta “Unaprjeđenje socijalnog dijaloga u željezničkom sektoru” kojem je cilj unaprjeđenje suradnje socijalnih partnera u željezničkom sektoru Hrvatske te uz ostalo, osposobljavanje za bipartitni socijalni dijalog članova triju sindikata – SŽH, SHŽ i SIHŽ.

Za taj projekt Sindikat željezničara Hrvatske i partneri dobili su iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava 832.204 kune alociranih iz Europskog socijalnog fonda..

Obukom je bilo direktno obuhvaćeno ukupno 120 članova iz četiri regije Hrvatske, po 30 iz svakog partnerskog sindikata. Obzirom da su učesnici članovi povjerenstva podružnica, zaduženi za diseminaciju znanja i vještina te provođenje aktivnosti na terenu indirektno  će korist od projektnih aktivnosti imati više od 2000 članova.

Konferencijama za javnost te redovnim izvješćima putem web stranica informacije su dostupne znatno većem broju ljudi.

Trenutačno stanje socijalnog dijaloga u željezničkom sektoru nije dobro, što se vidi iz sve češćih sukoba s upravama društava koja su nastala podjelom Hrvatskih željeznica.

Neupitna je važnost socijalnog dijaloga za dobrobit čitavog društva te povezanost njegove učinkovitosti s uspjehom u suočavanju i nadilaženju problema u razdobljima krize i restrukturiranja sektora.

Tijekom projekta  je uočena potreba aktivnog pristupa  poslodavačke strane omogućavanju svojim predstavnicima razvoj vještina i stjecanje znanja potrebnih za vođenje i poticanje učinkovitog socijalnog dijaloga.

Izgradnja socijalnog dijaloga ukoliko samo jedna partnerska strana ulaže napore u osposobljavanje svojih predstavnika za vođenje učinkovitog socijalnog dijaloga nije moguća, naglasio je Zoran Maršić, predsjednik SŽH.

Razumijevanje pozadine socijalnog dijaloga u željezničkom sektoru, mjere koje treba poduzeti da bi se ojačao socijalni dijalog na bipartitnom i tripartitnom nivou od zajedničkog je interesa.

Po završetku projekta svim zainteresiranim  bit će dostupna brošura koja će sadržavati elemente edukacije o sektorskom socijalnom dijalogu; jačanju organizacijskih vještina socijalnih partnera; iskustava i primjera dobre prakse; tehnika i vještina pregovaranja kao i strategije rješavanja sukoba; identificiranje top 10 prioriteta u vođenju učinkovitog socijalnog dijaloga; osvrt na model EU socijalnog dijaloga  i rezultate socijalnih partnera na europskoj razini.