DOKUMENTI

Međunarodni dokumenti

Konvencije Međunarodne organizacije rada

 

Konvencija broj 87

Konvencija o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organiziranje

Konvencija broj 98

Konvencija o primjeni načela prava na organiziranje i kolektivno pregovaranje

Konvencija broj 100

Konvencija o jednakosti plaća radnika i radnica za rad jednake vrijednosti

Konvencija broj 151

Izvorna engleska verzija

 

Europska socijalna povelja

 

Europska socijalna povelja

http://www.nsz.hr/datoteke/europska_socijalna_povelja.pdf

 

 

eu3

esf

fondovi

Projekt provodi:
U partnerstvu sa:

 

Logosdd

 

Logo3

sihz

 

shz