O NAMA

LogosddSindikat željezničara Hrvatske (SŽH) je samostalna, dragovoljna i interesna udruga radnika zaposlenih u djelatnosti željeznice i djelatnostima izdvojenih društava.

Utemeljen je 22. rujna 1992. godine na Osnivačkom Saboru u Zagrebu udruživanjem Samostalnog sindikata prometnika vlakova Hrvatske, Samostalnog sindikata transportno komercijalnih radnika HŽ i Samostalnog sindikata telegrafista i teleprinterista Hrvatske u jedinstven sindikat pod nazivom Samostalni sindikat prometno – transportnih radnika Hrvatske (SSPRH). Kasnije se u SSPRH udružuju: Samostalni sindikat vlakovođa i vlakopratnog osoblja Hrvatske, Samostalni sindikat hrvatskih željeznica, Samostalni sindikat manevarskog osoblja Hrvatske i Samostalni sindikat administrativno tehničkog osoblja HŽ – a.

S vremenom naziv SSPRH je postao preuzak i trebalo ga je prilagoditi stvarnoj strukturi članstva. Nakon Izvanrednog Sabora održanog 15. prosinca 1995. godine sindikat djeluje pod imenom Sindikat željezničara Hrvatske.

Danas SŽH broji oko 3000 članova u društvima HŽ-a i u izdvojenim društvima. Namjera ovog Sindikata je i dalje ista: raditi na ujedinjenju sindikalne scene i jačanju pregovaračke snage radnika. U željezničkom sektoru potreban je mali broj jakih, a ne puno malih sindikata. Rascjepkana sindikalna scena slabi snagu radnika jer puno sindikata pogoduje samo poslodavcu i vođama tih malih sindikata.

SŽH se u potpunosti pridržava načela slobodnog sindikalnog pokreta i načela Međunarodne organizacije rada (MOR). Neovisan je od poslodavca, poslovodstva i njihovih organizacija i udruženja, vlasti, političkih stranaka i vjerskih zajednica. SŽH djeluje na ostvarivanju i zaštiti materijalnih, socijalnih i drugih prava i interesa svojih članova. U tu svrhu organizirao je i sudjelovao u brojnim uspješnim prosvjedima i štrajkovima od kojih je jedan trajao čak 28 dana.

U sklopu SŽH-a djeluju pododbori za pojedine djelatnosti, ali i interesne organizacije žena i mladih: Sekcija mladih i Sekcija žena. SŽH je član nacionalnih i međunarodnih saveza, kao što su: Nezavisni hrvatski sindikati (NHS), Europska federacija transportnih radnika (ETF), Međunarodna federacija transportnih radnika (ITF), MobiFair i EUROCADRES.

 

eu3

esf

fondovi

Projekt provodi:

U partnerstvu sa:

 

Logosdd

 

Logo3

sihz

 

shz